انتخاب دسته ۱ : انتخاب دسته کلیک کرده و لیست خدمات نمایش داده میشود فالوور انتخاب کنید

انتخاب سرویس ۲ : انتخاب سرویس کلیک کرده سرویس مورد نظر انتخاب کنید

قسمت ۳ لینک : برای سفارش فالوور فقط اسم پیچ یا همان آیدی قرار دهید بدون @

قسمت ۴ تعداد : کلیک کرده و تعداد سفارش خود را وارد کنید حداقل و حداکثر هر سرویس نوشته شده ۱۰۰۰ عدد معادل ۱K میشود

توضیحات هر سرویس انتخاب کنید نوشته شده کیفیت-سرعت ارسال و …

پرداخت: در نهایت یکی از درگاه ها را کلیک کرده و انتخاب کنید مثل زرین پال ، آیدی پی IDPay یا زیبال

شماره موبایل وارد کرده و پرداخت و ارسال سفارش کلیک کنید و به درگاه پرداخت بانک متصل میشوید و خرید خود را انجام میدهید، سفارش شما ثبت شده و آنی خودکار ارسال میشود.

۵/۵ - (۷ امتیاز)